Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy przypomina o obowiązku systematycznego odśnieżania dachów na obiektach budowlanych.