Pomoc dla osób dotkniętych skutkami nawałnicy!

zerwany-dach-

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Grabów - Wójt Gminy informuje, iż w przypadku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mieszkańcy, którzy ponieśli straty w dobytku proszeni są o zgłaszanie tego faktu w trybie pilnym do Urzędu Gminy.