Prezentacja – dot. bioasekuracji świń opracowana przez GIW

Prezentacja – dot. bioasekuracji świń opracowana przez GIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowano prezentację informacyjną dedykowaną hodowcom świń i rolnikom. 

Nazwa pliku: Materiały dla rolników prezentacja​
Rozmiar pliku: 3.3 mb
Pobierz plik