Program 40 PLUS

image001

Badaj się i bądź zdrów!

Badania w ramach
programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS!

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Warto pamiętać, że wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak zgłosić się na badanie?
  • 1.Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
  • 2.Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS (na pytania ankietowe można odpowiedzieć również za pośrednictwem infolinii 22 735 39 53).
  • 3.Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań.
  • 4.Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program.
  • 5.Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której robiłeś badania.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

Na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas wypełniania ankiety oceny ryzyka chorób system generuje badania profilaktyczne dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych.

1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet może zawierać badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn może zawierać ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;

2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

3) ocena miarowości rytmu serca.

Gdzie można wykonać badania?

Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS". Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Lista dostępnych placówek medycznych w ramach programu pilotażowego jest na bieżąco aktualizowana.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus