„Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

Poznaj-projekty-edukacyjne-ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa na dyżur telefoniczny pt. „Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" odbędzie się:

8 września (środa) od 10:00 do 12:00 pod numerem tel. 42 638 23 21.

Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Wiedzę o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat. Dlatego też, od wielu lat ZUS realizuje projekty edukacyjne na różnych szczeblach edukacji.W trakcie realizacji naszych projektów oferujemy szkołom opiekę merytoryczną w trakcie realizacji projektów i bezpłatne materiały dla nauczycielioraz uczniów.

Podczas dyżuru opowiemy o:

  • „Projekcie z ZUS" realizowanym w szkołach podstawowych,
  • „Lekcjach z ZUS" realizowanych wszkołach ponadpodstawowych,
  • Olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • „Akademii Ubezpieczeń Społecznych" realizowanej na uczelniach wyższych,
  • jakie korzyści niesie udział w naszych projektach edukacyjnych,
  • w jaki sposób szkoły mogą przystąpić projektu,
  • kiedy mogą się Państwo umówić na lekcje instruktażowe w ramach ww. projektów z naszym koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegóły pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/dyzur-telefoniczny-projekty-edukacyjne-zus/4183932