„Przebudowa dróg w miejscowościach Piotrkówek – Nowa Wieś"

Grabw

W dniu 29 czerwca 20222 roku reprezentanci Gminy Grabów podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. : „Przebudowa dróg w miejscowościach Piotrkówek – Nowa Wieś."Środki w wysokości 194 440,00zł zostały przyznane w podziale środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku.

Władze Gminy oraz mieszkańcy pragną podziękować za przyznanie środków Zarządowi Województwa Łódzkiego. Już wkrótce mieszkańcy miejscowości Piotrkówek i Nowa Wieś uzyskają wygodne połączenie z pozostałymi miejscowościami Gminy Grabów. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego to ogromna szanse dla samorządów i możliwość realizowania oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych.