Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Na początku grudnia zostało zakończone zadanie pn.: Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". W ramach ww. zadania ustawione zostały pomieszczenia kontenerowe jako zaplecze socjalno-biurowe, magazynowe oraz sanitarne targowiska, a także została wymieniona dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych i trylinki na kostkę brukową pod stanowiska handlowe. Wybudowana została wiata handlowa, zmodernizowana została instalacja elektryczna, zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW, zmodernizowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Koszt inwestycji 2 148 769,53 zł. Wykonawca firma Wiesława i Jan Łuczak z Uniejowa. Zadanie finansowane w wysokości 962 308,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego operacja typu '' Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.