Przypominamy o obowiązku złożenia Deklaracji o Źródłach Ogrzewania Budynków

Przypominamy o obowiązku złożenia Deklaracji o Źródłach Ogrzewania Budynków

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Deklaracje należy złożyć w terminach:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. ,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Nazwa pliku: deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022
Rozmiar pliku: 260 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022
Rozmiar pliku: 289 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: CEEB-w-piguce
Rozmiar pliku: 2.5 mb
Pobierz plik