Realizacja zadania pn.: „Kultura, integracja i rekreacja we wsi Pieczew” dobiegło końca.

soectwo_na_plus_-02_maly

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie realizacji zadania uporządkowano teren i przygotowano podłoże pod montaż altany.Mieszkańcy wyrównali teren, wyznaczyli miejsce pod budowę altany, założyli kostkę pod altaną. Prace te zostały wykonane w ramach pracy własnej przez mieszkańców sołectwa oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz członków OSP. W ramach pracy własnej mieszkańcy dokonali również montażu stołów i ław. Kolejnym etapem realizacji zadania było zamontowanie altany. Zajęła się tym firma, a nadzór nad montażem sprawowali przedstawiciele zarządów KGW i OSP. Ostatnim stadium przedsięwzięcia była budowa grill. Zajęli się tym mieszkańcy sołectwa w ramach pracy własnej. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW, członków OSP oraz sołtysa. Dzięki realizacji zadania znacznie wzrośnie atrakcyjność miejscowości, powstanie miejsce integracji międzypokoleniowej sprzyjające organizacji różnych spotkań integracyjnych i innych imprez promujących rozwój aktywności społecznej.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.