Realizacja zadania pn.: „Nasze dzieci – nasza przyszłość” dobiegła końca.

tablice_soeckie_soectwo_na_plus_2022_04.03_1_2

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie realizacji zadania uporządkowano teren i przygotowano podłoże pod montaż placu zabaw. Mieszkańcy wyrównali teren, wyznaczyli miejsce pod montaż placu zabaw. Prace te zostały wykonane w ramach pracy własnej przez mieszkańców sołectwa, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz członków OSP. Następnie dokonano zakupu placu zabaw wraz z usługą montażu. Mieszkańcy nadzorowali montaż placu zabaw przez firmę zewnętrzną. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW, członków OSP oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.