Realizacja zadania pn.: „Przy wspólnym stole”, zgłoszonego przez Sołectwo Ostrówek dobiegła końca.

Realizacja zadania pn.: „Przy wspólnym stole”, zgłoszonego przez Sołectwo Ostrówek dobiegła końca.

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji zadania zakupiono 20 stołów do świetlicy wiejskiej w Ostrówku.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu członkiń KGW Kobiety Pokoleń, mieszkańców sołectwa, członków OSP oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.