Realizacja zadania pn.: „Sołectwo na plus na 2022”, zgłoszonego przez Sołectwo Borucice dobiegła końca.

tablice_soeckie_soectwo_na_plus_2022_04.03_1_3

Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie realizacji zadania przeprowadzono remont toalet w świetlicy wiejskiej w Borucicach. Wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa w ramach wkładu własnego. Następnie zakupiono i zamontowano niezbędną armaturę.W wyniku realizacji zadania zwiększył się komfort korzystania ze świetlicy wiejskiej, co z kolei przełoży się na wzrost częstotliwości korzystania z obiektu.

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członków OSP oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.