Realizacja zadania pn.: „Wsparcie aktywności i integracji mieszkańców sołectwa i członków KGW w Nagórkach” dobiegło końca.

soectwo_na_plus_-01

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W pierwszym etapie realizacji zadania uporządkowano teren i przygotowano podłoże pod montaż wiaty.Mieszkańcy wyrównali teren, wyznaczyli miejsce pod budowę wiaty. Wyrównali teren, wypoziomowali, zagęścili podłoże iwylali posadzkę pod wiatą. Prace te zostały wykonane w ramach pracy własnej przez mieszkańców sołectwa, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz członków OSP. W ramach pracy własnej mieszkańcy dokonali również montażu filarów. Kolejnym etapem realizacji zadania było zamontowanie konstrukcji i pokrycia dachowego wiaty. Zajęła się tym firma, a nadzór nad montażem sprawowali przedstawiciele zarządów KGW i OSP. Zajęli się tym mieszkańcy sołectwa w ramach pracy własnej. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW oraz sołtysa. Zwieńczeniem projektu było symboliczne zakończenie realizacji zadania z udziałem Sekretarza Gminy Grabów Pana Jarosława Głowackiego, Sołtysa Leszka Grobelnego i mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji zadania znacznie wzrośnie atrakcyjność miejscowości, powstanie miejsce integracji międzypokoleniowej sprzyjające organizacjiróżnych spotkań integracyjnychi innych imprez promujących rozwój aktywności społecznej. Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, członkiń KGW oraz sołtysa.

Całkowity koszt projektu: 16 583,07 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł.