UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GRABÓW !

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GRABÓW !

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w miejscowości Stary Besk, Wojewoda Łódzki zarządza co następuje:
Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący miejscowości: Besk Nowy, Besk Stary, Borów, Borucice, Bowętów, Brudzeń, Budki, Chorki, Filipów, Górka, Grabów, Grabów Osada, Grabów Wieś, Jaworów, Kliny, Kurzjama, Łyżki, Pociecha, Potrzasków, Pusta Wieś, Sławęcin, Smolice, Szłapy, Teofilki, Żaczki.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący miejscowości: Aleksandrówek, Biała Góra, Besiekiery, Bugaj, Byszew, Celinów, Gać, Golbice, Goszczędza, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Kotków, Ksawerów, Ksawerówek, Leszno, Nagórki, Odechów, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Piaski, Pieczew, Piotrkówek, Pokrzywnia, Polamy, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Smardzew, Sobótka Kolonia, Sobótka Nowa, Sobótka Stara, Srebrna, Srebrna Wieś, Stanisławki, Wygorzele, Wymysłów, Źrebięta;

Na obszarze zapowietrzonym

- nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.
- zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym

- nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
- zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Nazwa pliku: ROZPORZADZENIE-WOJEWODY-LODZKIEGO
Rozmiar pliku: 565 kb
Pobierz plik