RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Modernizacja dróg gminnych w 26 miejscowościach Gminy Grabów – 20 km" obejmuje niżej wymienione miejscowości oraz długości odcinków modernizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład:

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrówek – dł. 362,00 mb ,

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Besiekiery – dł. 306,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Besiekiery – dł. 544,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Borów (505 mb) – dł. 505,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Borów (250 mb) – dł. 250,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej Chorki – dł. 442,25 mb

• Przebudowa dróg w miejscowości Gać (droga publiczna) – dł. 635,00 mb

• Przebudowa dróg w miejscowości Gać (droga wewnętrzna 450 mb) – dł. 450,00 mb

• Przebudowa dróg w miejscowości Gać (droga wewnętrzna 150 mb) – dł. 150,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabów ul. Zielona – dł. 929,97 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabów ul. Słoneczna – dł. 260,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastrzębia – dł. 630,02 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kadzidłowa (300 mb) – dł. 300,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kadzidłowa (390 mb) – dł. 390,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kadzidłowa - dł. 416,97

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępina – dł. 775,74 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kontrowers – dł. 990,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kotków odc. I – dł. 305,23 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kotków odc. II – dł. 300,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ksawerów - droga G-22 – dł. 450,18 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ksawerów – dł. 420,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki – dł. 435,12 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Odechówek – dł. 995,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Osiny – dł. 950,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pieczew 150 mb – 150,00 mb

• Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pieczew 660 mb – 660,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrkówek – dł. 850,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej ŁG32 w m. Pociecha – dł.430,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzyń odc. I – dł. 670,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzyń odc. II – dł. 810,72 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławęcin – dł. 364,77 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smolice - droga L-55 – dł. 445,80 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobótka Stara – dł. 848,91 mb

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna Wieś – dł. 710,00 mb

• Przebudowa drogi gminnej Stanisławski – dł. 840,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Teofilki – dł. 400,00 mb

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żaczki – dł. 627,00 mb.

Przebudowa dróg w wyżej wymienionych miejscowościach obejmuje:

- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego,

- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej,

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy gruntowych (materiał częściowo miejscowy, częściowo dowieziony),

- roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe.

Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, rozwój regionów oraz poprawi dostępność komunikacyjną na terenie Gminy Grabów.