Sołectwo na plus

rolnictw_20210712-211501_1

Gmina Grabów otrzymała 50.000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Na realizację małych projektów lokalnych wsparcie otrzymały :

- Sołectwo Pieczew, kwotę 10.000zł na zadanie „Kultura, integracja i rekreacja we wsi Pieczew" – budowa altany ogrodowej;

- Sołectwo Jaworów,kwotę 10.000 zł na zadanie „Dobro wspólne" – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej;

- Sołectwo Smardzew, kwotę 10.000 zł na zadanie „Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej" – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej;

- Sołectwo Byszew, kwotę 10.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie placu sołeckiego (świetlica wiejska) przy współpracy KGW Byszew" – zakup i montaż urządzeń celem zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej;

- Sołectwo Nagórki, kwotę 10.000 zł na zadanie „Wsparcie aktywności i integracji mieszkańców sołectwa i członków KGW w Nagórkach" – budowa wiaty ogrodowej.

Na zdj. Sołtysi sołectw, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Sołectwo na Plus" Województwa Łódzkiego oraz Wójt Gminy Grabów p. Janusz Jagodziński wraz ze Skarbnikiem p. Grażyną Życzkowską.