Sprostowanie do komunikatu

komunikat

W związku z przełączeniem niżej wymienionych miejscowości na sieć wodociągową zaopatrywaną z gminy Daszyna komunikat nie dotyczy miejscowości:

Jaworów, Żaczki, Kurzjama, Sławęcin, Bowętów, Filipów.