SUSZA 2023

susza

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Grabów.

Zagrożenie suszy dotyczy:
gleby kategorii I w uprawie zbóż jarych, ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, drzew owocowych i truskawek
;
gleby kategorii II w uprawie zbóż jarych, ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych i truskawek;
gleby kategorii III w uprawie zbóż jarych i truskawek;
na IV kategorii gleby zagrożenia nie stwierdzono.

Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Grabów podawany jest na stronie internetowej: susza.iung.pulawy.pl.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?
Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.

Informacje dodatkowe można uzyskać w dni robocze (poniedziałek ‒ piątek) w godz. 8:15‒16:15 pod numerami telefonów:

Sprawdź też informacje na stronie MRiRW.

Instrukcja wypełnienia wniosku do pobrania.

Poniżej przedstawione zostały aktualne raporty IUNG dla Gminy Grabów, wraz z kategoriami gleb.

Nazwa pliku: Instrukcja wypełnienia wniosku
Rozmiar pliku: 4.5 mb
Pobierz plik