SUSZA 2023

SUSZA 2023

SUSZA 2023

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Grabów.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?


  1. Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową od 24 lipca 2023 r. do 15 października 2023 r.. W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem:
    https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
  2. W przypadku braku zaufania do Aplikacji bądź nie zgodzenia się z wyliczeniami strat dokonanymi przez Aplikację Suszową, producent rolny może wystąpić do Urzędu Gminy o dodatkowe oszacowanie strat przez Komisję. Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie nie późniejszym niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. W związku z powyższym aby szacowanie Komisji mogło się odbyć plon nie może zostać zebrany przed szacowaniem Komisji. Wnioski można składać do 15 września 2023 r.
  3. Z szacowania strat przez Komisję zostanie sporządzony Raport, którego dane zostaną wprowadzone do Aplikacji Suszowej, w celu dalszej oceny zgłoszonych strat.
  4. Wniosek i niezbędne załączniki do pobrania w przypadku zgłoszenia wniosku Komisji:
Nazwa pliku: Wniosek
Rozmiar pliku: 62 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Oświadczenie
Rozmiar pliku: 47 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Klauzula informacyjna
Rozmiar pliku: 15 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Rozmiar pliku: 68 kb
Pobierz plik

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie złożony do ARiMR.

Informacje dodatkowe można uzyskać w dni robocze (poniedziałek ‒ piątek) w godz. 8:15‒16:15 pod numerami telefonów:

Susza dotyczy:
gleby kategorii I w uprawie zbóż jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych
;
gleby kategorii II w uprawie zbóż jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych;
gleby kategorii III w uprawie zbóż jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych,krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych
;
gleby kategorii IV w uprawie zbóż jarych, ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych,krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych
;
Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Grabów podawany jest na stronie internetowej: susza.iung.pulawy.pl.

Poniżej przedstawione zostały aktualne raporty IUNG dla Gminy Grabów, wraz z kategoriami gleb.