Wydłużono termin składania wniosków SUSZA 2023

1

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrówz dnia 30 października 2023 r., wydłużono termin składania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, do 17 listopada 2023 r.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

  1. Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową do 17 listopada 2023 r.. W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem:
    https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Informacje dodatkowe można uzyskać w dni robocze (poniedziałek ‒ piątek) w godz. 8:15‒16:15 pod numerami telefonów:


Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Grabów podawany jest na stronie internetowej: susza.iung.pulawy.pl.