Światowy Dzień bez Tytoniu

Bez-tytuu

Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcenie ludzi na całym świecie do rezygnacji z tego nałogu.

Tytoń jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), palenie tytoniu powoduje rocznie ponad 8 milionów zgonów, z czego około 1,2 miliona to niepalący, którzy są narażeni na bierne palenie. Palenie jest główną przyczyną wielu poważnych chorób, w tym raka płuc, chorób serca, udarów mózgu oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Światowy Dzień bez Tytoniu 2024 wyróżnia się szczególną inicjatywą – daje głos młodym ludziom na całym świecie, którzy nawołują rządy do ochrony przed taktykami marketingowymi przemysłu tytoniowego.

Temat tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu „Youth step in and speak out #TobaccoExposed", podkreśla świadomość na temat szkodliwego wpływu przemysłu tytoniowego na młodzież. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na manipulacje firm tytoniowych, które widzą w nich przyszłych, lojalnych klientów.

Cel kampanii #TobaccoExposed
Celem kampanii Światowego Dnia bez Tytoniu 2024 jest zwrócenie uwagi na manipulacyjne praktyki przemysłu tytoniowego, który celowo kieruje swoje produkty do młodzieży. Firmy tytoniowe stosują manipulacyjne techniki marketingowe, w tym reklamy w mediach społecznościowych, aby przyciągnąć młodych ludzi. Dzieje się tak dlatego, że przemysł tytoniowy potrzebuje nowych klientów, aby zastąpić tych, którzy umierają lub rzucają palenie.

Alarmujące statystyki
Niestety, statystyki są zatrważające. Dzieci używają e-papierosów częściej niż dorośli we wszystkich regionach świata. Globalnie szacuje się, że 37 milionów młodych ludzi w wieku 13–15 lat używa tytoniu. To zjawisko wymaga natychmiastowej reakcji, aby zapobiec dalszemu wzrostowi liczby uzależnionych młodych osób i chronić przyszłe pokolenia.

Co możemy zrobić?
Światowy Dzień bez Tytoniu 2024 to nie tylko czas refleksji nad szkodliwością tytoniu, lecz przede wszystkim apel do młodzieży i dorosłych, aby wspólnie angażowali się w dbanie o zdrowie przyszłych pokoleń. Obchody tego dnia stanowią doskonałą okazję do zrozumienia, jakie konkretne kroki możemy podjąć w walce z epidemią tytoniową. Edukacja i świadomość odgrywają tutaj kluczową rolę. Informowanie młodzieży o zagrożeniach związanych zarówno z paleniem tytoniu, jak i używaniem e-papierosów jest niezbędne, aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące własnego zdrowia.

Źródło:
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/key-messages