Uchylenie nakazów i zakazów związanych z utrzymaniem drobiu

PLW-komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o publikacji Rozporządzenia nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W związku z powyższym uchyla się nakaz utrzymania drobiu w zamknięciu, informowanie właściwego miejscowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu, jak również uchyla się zakaz utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Nazwa pliku: Rozporezdzenie-nr-14_2022-Wojewody-dzkiego-z-23.03.2022
Rozmiar pliku: 164 kb
Pobierz plik