Uroczyste otwarcie drogi w miejscowościach Potrzasków - Pociecha finansowanej z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022"

292560729_5612106585500020_2133026841083615587_n

Dziś został uroczyście przekazany do użytku kolejny odcinek drogi w gminie Grabów.Tym razem inwestycja dotyczyła przebudowy drogi gminnej w miejscowości Potrzasków- Pociecha na odcinku 2,112 km, a jej koszt całkowity to 1.270.596, 00 zł.Kwota dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wyniosła 700.848,00zł. Wkład własny to 569.748, 00 zł.Podczas wydarzenia obecni byli zaproszeni goście w osobach m.in. Wicewojewoda Łódzki p. Karol Młynarczyk, Poseł RP p. Marek Matuszewski, Senator RP p. Przemysław Błaszczyk.Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Wójt Gminy Grabów p. Janusz Jagodziński.Droga została poświęcona przez Proboszcza Parafii w Grabowie, ks. Jacka Marciniaka.Kierujemy ogromne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym inwestycja miała szansę realizacji.