USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

NFOiGW

Wójt Gminy Grabów informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Grabów"

Gmina Grabów będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. .

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Grabów – sekretariat lub stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa, pokój nr 2.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie (stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa, pokój nr 2 oraz ze strony internetowej Gminy Grabów.

Nabór wniosków będzie trwał od 21 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Grabów otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Nazwa pliku: wniosek-folia
Rozmiar pliku: 20 kb
Pobierz plik

Szczegółowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa, ul. 1 Maja 21, w godzinach pracy Urzędu,

tel. (63) 273 41 71