UWAGA MIESZKAŃCY!!

UWAGA MIESZKAŃCY!!

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się domokrążcach namawiających na sprzedaż usług związanych z programem „Czyste Powietrze" informujemy, że nie są to działania inicjowane przez Urząd Gminy w Grabowie, ani za zgodą i konsultacją z Urzędem Gminy w Grabowie.

Wójt Gminy Grabów w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawia każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze" pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu.

Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania, które mogą uzyskać w punkcie informacyjnym, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Grabowie w pokoju nr 2.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl