UWAGA NA OSOBY PROPONUJĄCE POMIARY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.

UWAGA NA OSOBY PROPONUJĄCE POMIARY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MONTAŻU INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNYCH.

Urząd Gminy w Grabowie informuje, że wszelkie osoby powołujące się na upoważnienie wydane przez Gminę Grabów w celu wykonania pomiarów niezbędnych do montażu instalacji fotowoltaicznych działają bezprawnie.

Z całą stanowczością stwierdzamy, iż żadna z firm sprzedających i instalujących panele fotowoltaiczne działająca na rynku nie została upoważniona przez Wójta Gminy Grabów do odwiedzania Państwa w domach i dokonywania pomiarów. Zalecamy daleko idącą ostrożność podczas rozmowy z osobami podszywającymi się pod sprzedawców i montażystów delegowanych przez Urząd Gminy w Grabowie. Jeśli będą organizowane takie pomiary przez Urząd Gminy w Grabowie zostaną o tym fakcie poinformowani sołtysi oraz zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Urzędu.