UWAGA Ptasia Grypa !!!

pTASIA-gRYPA

Rozporządzeniem Nr 4/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2023 r. określono obszar zapowietrzony i zagrożony, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposób oznakowania
i wprowadzania zakazów oraz nakazów na terenie miejscowości Borucice
i Szłapy.

Na obszarze zagrożonym, wyznaczonym w miejscowościach Borucice i Szłapy zakazuje się:


  1. Wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie utrzymywany jest drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  3. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  4. Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  5. Transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Nazwa pliku: Rozporzdzenie-nr-4-W-opublikowane-w-dzienniku
Rozmiar pliku: 422 kb
Pobierz plik