UWAGA SOŁTYSI!!!

soectwo_2022_slajder_FB-02

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus" na 2022 r.

Szczegóły na stronie

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022