UWAGA SOŁTYSI!!! WAŻNY KOMUNIKAT

infrastruktura_soectwo_2022_slajder_FB-02_1

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus" na 2022 r.

Szczegóły na stronie

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-so%C5%82ecka-na-plus