Wójt Gminy Grabów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej.

zarzdzenie-nr-55

Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz. 1449). Szczegóły w ogłoszeniu. 

Nazwa pliku: Zarządzenie Nr 55/202
Rozmiar pliku: 260 kb
Pobierz plik