Wójt Gminy Grabów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

Zarzadzenie-62
Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz. 1449).

Szczegóły w załączniku.

Nazwa pliku: Zarzadzenie-nr-62.2022
Rozmiar pliku: 139 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Ogloszenie-o-konkursie
Rozmiar pliku: 188 kb
Pobierz plik