XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowie

260168773_4894693837241302_4006787632340045524_n

W minioną sobotę 20.11.2021 roku w Kadzidłowej odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowie.

Głównym elementem spotkania był wybór nowego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnią kadencję funkcję Prezesa Oddziału Gminnego pełnił p. Antoni Zdzisław Maciejewski.

Nie obyło się bez wręczenia odznaczeń. Przyznano Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla druha Pawła Łazińskiego z OSP Stara Sobótka. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano dla druha Piotra Mądrego z OSP Grabów.

Obecnie w skład nowego Zarządu wchodzą:

 1. Prezes - Głowacki Jarosław
 2. I Wiceprezes - Pabin Henryk
 3. II Wiceprezes - Sobczyński Zbigniew
 4. Sekretarz - Tomczak Monika
 5. Skarbnik - Grobelny Leszek
 6. Komendant Gminny Związku – Łaziński Paweł
 7. Członek Prezydium –Kostrzewski Ryszard
 8. Członek Zarządu - Błaszczyk Wiktor
 9. Członek Zarządu - Borowski Krzysztof
 10. Członek Zarządu - Buła Paweł
 11. Członek Zarządu - Czekalski Zenon
 12. Członek Zarządu - Kowalczyk Waldemar
 13. Członek Zarządu - Marchel Henryk
 14. Członek Zarządu - Mazurek Leonard
 15. Członek Zarządu - Mądry Piotr
 16. Członek Zarządu - Pietrzak Bogdan
 17. Członek Zarządu - Prażanowski Jerzy
 18. Członek Zarządu - Radomski Roman
 19. Członek Zarządu - Sawicki Dariusz
 20. Członek Zarządu - Sawicki Lucjan
 21. Członek Zarządu - Sobiński Jan
 22. Członek Zarządu - Sochacki Jacek

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Przewodniczący - Maciejewski Antoni Zdzisław
 2. Sekretarz- Tomczak Marek
 3. Członek- Stańczyk Grzegorz.

Uroczystość odbyła się w miłej atmosferze. Podczas uroczystości został odczytany list od Wójta Gminy Grabów p. Janusza Jagodzińskiego przez pracownika Urzędu Gminy w Grabowie p. Sylwię Bielawską. Głos zabrali także: Przewodniczący RG Grabów p. Józef Drozdowski, Dyrektor GCKB w Grabowie p. Paulina Frontczak-Pawłowska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy p. Wojciech Zdziarski, Młodszy Bryg. Komendant Powiatowy Państwowej SP w Łęczycy p. Wojciech Pernal.

Przewodniczący RG Grabów p. Józef Drozdowski złożył na ręce druha Antoniego Zdzisława Maciejewskiego w imieniu Wójta Gminy Grabów Podziękowanie w formie pamiątkowej tabliczki.

Wydarzenie odbyło się przy współpracy z Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie.Uroczystość wsparła firma Black Bird Invest-Rafał Kotliński.