Zaproszenie na spotkania z przedstawicielami Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis

Zaproszenie na spotkania z przedstawicielami Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030, których pierwszym etapem jest sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkania z przedstawicielami Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu , które odbędą się w dniu 4 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 21 w Grabowie (sala narad)w godz. :

1. godz. 13:00

dla kierowników jednostek organizacyjnych, radnych i sołtysów

2. godz. 15:30

dla przedstawicieli : stowarzyszeń, lokalnych grup działania, strażaków, kół gospodyń wiejskich, wspólnot wyznaniowych, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Grabów.

Tematem przedmiotowego spotkania będzie omówienie sytuacji w różnych obszarach rozwojowych Gminy Grabów w celu opracowania badania jakościowego na potrzeby przygotowania rzetelnej diagnozy Gminy, która będzie stanowiła podstawę określenia celów rozwojowych Gminy na najbliższe lata.

Z góry bardzo dziękuję za zainteresowanie oraz obecność na spotkaniu.

Z wyrazami szacunku
Janusz Jagodziński
Wójt Gminy Grabów