„Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach”

zamek

Gmina Grabów pozyskała środki finansowe w wysokości 9 000 000,00 zł z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie kompleksu zamkowego w Besiekierach", polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku w Besiekierach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Ruiny zamku w Besiekierach są najcenniejszym z zabytków usytuowanych na terenie Gminy Grabów. Miejsce to cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów.Niestety z racji na stan obiektu, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających, obecnie nie ma możliwości zwiedzania zabytku. W ramach realizacji zadania planowane są:

- zabezpieczenie murów ruin zamku przed erozją atmosferyczną i biologiczną

- odgruzowanie dziedzińca,

- budowa mostu na fosie,

- odmulenie fosy okalającej ruiny,

- nasadzenie roślinności,

- zakup i montaż obiektów małej infrastruktury.