Zakup ciągnika dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zakup ciągnika dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wójt Gminy informuje, że Gmina Grabów otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Zakup ciągnika wraz z osprzętem w celu utrzymania terenów zielonych w pasie dróg gminnych Gminy Grabów" Całkowity koszt zadania wyniósł 424 350,00 zł, z czego 376 380,00 zł pochodzi ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zakupiony został ciągnik rolniczy marki Steyr, fabrycznie nowy wraz z osprzętem, w którego skład wchodzi kosiarka na wysięgniku WWT 600 marki Pronar.

Ten zakup pozwoli istotnie usprawnić wykonywanie należących do zadań własnych gminy prac terenowych.
www.wfosigw.lodz.pl