Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Gmina Grabów na podstawie umowy nr 7/M2/2023 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021 - 2025, edycja 2023 Moduł 2 - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+" zawartej w dniu 29 maja 2023 r. pomiędzy Wójtem Gminy Grabów a Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim otrzymała dotację w kwocie 81 360,00 zł.