Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

BP

Gmina Grabów na podstawie umowy nr 9/M2/2024 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021 - 2025, edycja 2024 Moduł 2 - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+" zawartej w dniu 06 czerwca 2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Gminą Grabów – Burmistrzem Grabowa otrzymała dotację w kwocie 120 400,00 zł.