„Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”

CD_20210727-083941_1

Nazwa formy edukacyjnej „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki"

Termin realizacji 02.08 – 20.09.2021 r.

Miejsce realizacji Platforma e-learningowa CDR www.cdrkursy.pl

Terminarz

19.07.2021 r. Początek rekrutacji

06.09.2021 r. Zakończenie rekrutacji

02.08.2021 r. Udostępnienie modułu I na platformie e-learningowej

09.08.2021 r. Udostępnienie modułu II na platformie e-learningowej

16.08.2021 r. Udostępnienie modułu III na platformie e-learningowej

23.08.2021 r. Udostępnienie modułu IV na platformie e-learningowej

30.08.2021 r. Udostępnienie modułu V na platformie e-learningowej

02.08 – 20.09.2021 r. Udział w szkoleniu on-line, zapoznanie się z treścią modułów

30.08 – 20.09.2021 r. Możliwość przystępowania do testu zaliczeniowego

Lp.

Moduły szkolenia

Liczba godzin

1.

Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

3

2.

Zarządzanie zasobami gminy

2

3.

Partycypacja społeczna w procesie zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich

3

5.

Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego

3

6.

Fundusz sołecki „Krok po kroku"

2

7.

Test zaliczeniowy

1

Razem

14