Zawiadomienie Łódzkiego Lekarza Weterynarii

ptasia

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi zawiadamia o stwierdzeniu na terenie województwa łódzkiego choroby wymienionej w pkt 14 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt grypy ptaków.