ZŁÓŻ WNIOSEK!

projekty-na-fb-21

Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:

  1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  2. mieszka w miejscowości lub gminie, w której znajdował się PGR.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

-pismo przewodnie,

-załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),

-załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie w terminie do
2 listopada 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Informacje ma temat projektu można także uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie pod numerem telefonu: 63 27 34 182.

Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Więcej informacji na stronie: a https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Nazwa pliku: PISMO-PRZEWODNIE
Rozmiar pliku: 24 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Wzr_owiadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego
Rozmiar pliku: 142 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Wzr_owiadczenia_osoby_skadajcej_owiadczenie_we_wasnym_imieniu
Rozmiar pliku: 143 kb
Pobierz plik