Dyktando na Święto Niepodległości 2022

Dyktando na Święto Niepodległości 2022

W dniach 11-13.11.2022 r. zostanie zorganizowane charytatywne dyktando online z okazji Święta Niepodległości. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez portal Dyktanda.pl . W tym roku ...
INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy w Grabowie zawiadamia, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z umową nr PO.ZPU.283.12.2022 r. na zadanie pn.: „Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rz...
UWAGA! KONIEC ZAKAZU WYPUSZCZANIA DROBIU

UWAGA! KONIEC ZAKAZU WYPUSZCZANIA DROBIU

Uchyla się obostrzenia, nakazy i zakazy nałożone w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie Gminy Grabów. Nazwa pliku: Rozporzdzenie-nr-36-W--...
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GRABÓW ODNOŚNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GRABÓW ODNOŚNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, gminy szukają oszczędności w różnych obszarach, a nadciągający kryzys energetyczny wymusza na włodarzach podejmowanie trudnych decyzj...
Informacja

Informacja

Gmina Grabów informuje, iż od dnia 3 listopada 2022 roku w budynkach użyteczności publicznej oraz posesjach należących do gminy zostanie wystawiona trucizna na szczury i myszy celem deratyza...
Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym ...
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku w Besiekierach gm. Grabów. Poniżej znajdują się nagrodzone proje...
Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Wójt Gminy Grabów informuje, że Gmina Grabów przygotowuje się do dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjn...
Sprawdź swoją deklarację

Sprawdź swoją deklarację

Szanowni Państwo, 18.10.2022 r. z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uruchomiliśmy wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji C...
Miejsca dystrybucji jodku potasu w gminie Grabów

Miejsca dystrybucji jodku potasu w gminie Grabów

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i...
Kampania informacyjna „Wybieram bezpieczną żywność

Kampania informacyjna „Wybieram bezpieczną żywność"

Kampania informacyjna „Wybieram bezpieczną żywność" realizowana przy współpracy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Nowa żywność - Czy owady...
Uwaga! Terminy Polowań Zbiorowych

Uwaga! Terminy Polowań Zbiorowych

 Koło Łowieckie Nr 15 Ogar w Łodzi, informuje o planowanych polowaniach zbiorowych w miesiącach październik – luty. Nazwa pliku: OGAR-plan-polow-20222023 Rozmiar pliku: 3.1 mb Pobierz p...