INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

konkurs

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku w Besiekierach gm. Grabów.